SALE KHU VỰC

Tốt nghiệp Đại Học các ngành quản trị, luật, kinh tế trở lên có kinh nghiệm 06 tháng trở lên ở vị trí thư ký, trợ lý có kỹ năng giao tiếp tốt, tiếng Anh là một lợi thế sử dụng vi tính văn phòng và internet thành thạo

  • Quản lý bộ phân
  • Quản lý đội nhóm
  • Thành thạo tin học văn phòng

Số lượng tuyển dụng

2 người

Yêu cầu kinh nghiệm

5 năm

Trình độ

Đại Học

Chuẩn bị hồ sơ trước khi bấm vào nút để nộp!

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Tốt nghiệp Đại Học các ngành quản trị, luật, kinh tế trở lên có kinh nghiệm 06 tháng trở lên ở vị trí thư ký, trợ lý có kỹ năng giao tiếp tốt, tiếng Anh là một lợi thế sử dụng vi tính văn phòng và internet thành thạo

  • Quản lý bộ phân
  • Quản lý đội nhóm
  • Thành thạo tin học văn phòng

Số lượng tuyển dụng

20

Yêu cầu kinh nghiệm

5 năm

Trình độ

Đại Học

Chuẩn bị hồ sơ trước khi bấm vào nút để nộp!

Logo en